บูรพาโอสถ จำกัด

ห่วงใยคุณทุกเวลา "บูรพาโอสถ"

ค้นหาสรรพคุณยา

ข่าวสารและกิจกรรม

 • เว็บไซต์ใหม่ของ buraphaosoth.com

  แจ้งเกี่ยวกับเว็บไซต์ตัวใหม่ วันที่ลงประกาศ 08-05-2015 02:32 PM

  อ่านข่าวนี้

  สินค้าแนะนำ

  มาตราฐานการผลิต

  ความสำเร็จในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพสากล ISO จากสถาบัน BVQI นับเป็น เกียรติครั้งสำคัญและเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทไว้ในที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และระบบการทำงานให้ ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ความสำเร็จครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาภายใต้การผลิตของบริษัท บูรพาโอสถ

  คุณภาพ

  จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวหน้ามาอย่างมั่นคงพร้อมทั้งได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขคือ GMP (Good ManufacturingPractice)เป็นแนวทางจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถือเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทได้มี ส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคเสมอมา