ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

http://buraphaosoth.com//uploads/dormirax25-set-564620001-1157425820.jpg
ดอร์มิแรกซ์ 25
http://buraphaosoth.com//uploads/dormirax10-set-506656192.jpg
ดอร์มิแรกซ์ 10
http://buraphaosoth.com//uploads/histadine-set-225314406.jpg
อิสทาดีน
http://buraphaosoth.com//uploads/one-trex-set-678740285.jpg
วัน-เทร็กซ์
http://buraphaosoth.com//uploads/chlorahist-syrub-set-575894328.jpg
คลอราฮีสต์ ไซรัป
http://buraphaosoth.com//uploads/one-trex-syrup-set-177463065.jpg
วัน-เทร็กซ์ ไซรัป