ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

http://buraphaosoth.com//uploads/paracetamol-500-404584807.jpg
พาราเซตามอล 500 มก.
http://buraphaosoth.com//uploads/paracetamol-500(double-layer)-set-95100236.jpg
พาราเซตามอล 500 มก.(2 ชั้น)
http://buraphaosoth.com//uploads/buflex-200-set-118767716.jpg
บูเฟล็กซ์ 200
http://buraphaosoth.com//uploads/buflex-400-set-610061562.jpg
บูเฟล็กซ์ 400
http://buraphaosoth.com//uploads/buntaopoad-bura-tablet-set-73799504.jpg
บรรเทาปวดบูรา
http://buraphaosoth.com//uploads/buflex-600-set-773711426.jpg
บูเฟล็กซ์ 600
http://buraphaosoth.com//uploads/aspaco-bpo-set-914769605.jpg
แอสปาโค บี.พี.โอ.
http://buraphaosoth.com//uploads/piroxone-set-630114372.jpg
ไพร็อกโซน
http://buraphaosoth.com//uploads/bufenac-forte-257932496.jpg
บูฟีแนค ฟอร์ต
http://buraphaosoth.com//uploads/bufenac-set-753787712.jpg
บูฟีแนค
http://buraphaosoth.com//uploads/anagen-forte-set-145619547.jpg
อนาแกน ฟอร์ต
http://buraphaosoth.com//uploads/anagan-set-309914888.jpg
อนาแกน
http://buraphaosoth.com//uploads/mymol-325-set-1078419469.jpg
มายมอล 325
http://buraphaosoth.com//uploads/burinol-100--1144258095.jpg
บูรินอล 100
http://buraphaosoth.com//uploads/buproxen-set-1281787668.jpg
บูพร็อกเซน
http://buraphaosoth.com//uploads/orgesic-set-763555926.jpg
ออร์จีสิค
http://buraphaosoth.com//uploads/aspaco-300-set-1223608699.jpg
แอสปาโค 300
http://buraphaosoth.com//uploads/burinol-300-set-1069296732.jpg
บูรินอล 300
http://buraphaosoth.com//uploads/mymol-bpo-set-397097277.jpg
มายมอล บี.พี.โอ
http://buraphaosoth.com//uploads/para-syrup-set-543448365.jpg
พาราไซรัป
http://buraphaosoth.com//uploads/mymol-bpo-syrup-1403653672.jpg
มายมอล บี.พี.โอ. ไซรัป
http://buraphaosoth.com//uploads/buflex-suspension-set-1235829725.jpg
บูเฟล็กซ์ ซัสเพนชั่น
http://buraphaosoth.com//uploads/bp-cort-0.02-set-930218015.jpg
บี.พี.คอร์ท 0.02%