ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

http://buraphaosoth.com//uploads/kandex-set-230650347.jpg
แคนเด๊กซ์
http://buraphaosoth.com//uploads/04010620119.jpg
มิวโคแล็กซ์
http://buraphaosoth.com//uploads/buflex-600-set-773711426.jpg
บูเฟล็กซ์ 600
http://buraphaosoth.com//uploads/aspaco-bpo-set-914769605.jpg
แอสปาโค บี.พี.โอ.
http://buraphaosoth.com//uploads/piroxone-set-630114372.jpg
ไพร็อกโซน
http://buraphaosoth.com//uploads/04010730106.jpg
เมโทฟิน
http://buraphaosoth.com//uploads/04010870047.png
บูราเจล เอ. เอ็ม.
http://buraphaosoth.com//uploads/bufloxin-set-1152735356.jpg
บูฟล็อกซิน