ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

http://buraphaosoth.com//uploads/floximed-200-set-1055010180.jpg
ฟล็อคซิเมด 200
http://buraphaosoth.com//uploads/floximed-400-set-909089410.jpg
ฟล็อคซิเมด 400
http://buraphaosoth.com//uploads/roximed-set-1378135826.jpg
ร็อกซิเมด
http://buraphaosoth.com//uploads/bufenac-forte-257932496.jpg
บูฟีแนค ฟอร์ต
http://buraphaosoth.com//uploads/bufenac-set-753787712.jpg
บูฟีแนค
http://buraphaosoth.com//uploads/anagen-forte-set-145619547.jpg
อนาแกน ฟอร์ต
http://buraphaosoth.com//uploads/anagan-set-309914888.jpg
อนาแกน
http://buraphaosoth.com//uploads/vironil-200-set-460009741.jpg
ไวโรนิล 200