ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

http://buraphaosoth.com//uploads/bufenac-gel-set-126169182.jpg
บูฟีแนค เจล
http://buraphaosoth.com//uploads/piroxone-gel-set-1272621898.jpg
ไพร็อกโซน เจล
http://buraphaosoth.com//uploads/b.p.cort-set-707356420.jpg
บี.พี. คอร์ท 0.1 %
http://buraphaosoth.com//uploads/vironil-cream-set-111882631.jpg
ไวโรนิล ครีม
http://buraphaosoth.com//uploads/clotasol-cream-set-1296848791.jpg
โคลทาซอล ครีม
http://buraphaosoth.com//uploads/bp-cort-0.02-set-930218015.jpg
บี.พี.คอร์ท 0.02%
http://buraphaosoth.com//uploads/spex-set-590008752.jpg
สเป็กซ์