ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

http://buraphaosoth.com//uploads/fulvin-125-set-1288543657.jpg
ฟูลวิน 125
http://buraphaosoth.com//uploads/buflex-200-set-118767716.jpg
บูเฟล็กซ์ 200
http://buraphaosoth.com//uploads/buflex-400-set-610061562.jpg
บูเฟล็กซ์ 400
http://buraphaosoth.com//uploads/04010560077.jpg
ไดอาร่า
http://buraphaosoth.com//uploads/04010570074.jpg
โคล์ด-แท๊ป
http://buraphaosoth.com//uploads/04010580208.jpg
อัลซาเมท 400
http://buraphaosoth.com//uploads/04010580209.jpg
อัลซาเมท 400
http://buraphaosoth.com//uploads/buntaopoad-bura-tablet-set-73799504.jpg
บรรเทาปวดบูรา