ฟล็อคซิเมด 400
FLOXIMED 400

FLOXIMED 400
ตัวยาหลัก Generic Name
Norfloxacin 400 mg.
ข้อบ่งใช้ Indication

โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น โรคติดเชื้อในทาง
เดินปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหาร

For urinary tract infection & gastrointestinal tract infection.

ขนาดรับประทาน
Dasage
ผู้ใหญ่ :
Adult :

เด็ก :
Chlid :
รหัสสินค้า (Code) ขนาดบรรจุ (เม็ด) CARTON (Tablets)
04010950093
04010950094
04010950095
10 แผง แผงละ 10 เม็ด
500 เม็ด
50 แผง แผงละ 10 เม็ด
10x10 tablets
500 tablets
50x50 tablets