โคลทาซอล ครีม
CLOTASOL CREAM

MEZINE SUSPENSION
ตัวยาหลัก
Generic Name
Clobetasol Propionate 0.05%
ข้อบ่งใช้
Indication

ใช้รักษาอาการคัน ผื่นแพ้ และผิวหนังอักเสบชนิดต่างๆ ที่ได้ผลดีในระยะเวลาสั้น เช่น หูชั้นนอกอักเสบ ผื่นแพ้ เรื้อรังที่ใช้ยาอื่นไม่ได้ผล

For short courses treatment of the more resistant dermatoses such as Psoriasis, Recalitrant eczemas, Lichen planus, Discoid lupus erytrematosus.

ขนาดรับประทาน
Dasage
ผู้ใหญ่ :
Adult :

เด็ก :
Chlid :
รหัสสินค้า (Code) ขนาดบรรจุ (กรัม) CARTON (g.)
04041660070
04041660072
12 หลอด หลอดละ 15 กรัม
12 หลอด หลอดละ 5 กรัม
12x15 g.
12x5 g.