ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

https://buraphaosoth.com//uploads/paracetamol-500-404584807.jpg
พาราเซตามอล 500 มก.
https://buraphaosoth.com//uploads/mezine-set-591859119.jpg
เมซิน
https://buraphaosoth.com//uploads/paracetamol-500(double-layer)-set-95100236.jpg
พาราเซตามอล 500 มก.(2 ชั้น)
https://buraphaosoth.com//uploads/chemortherapeutics-set-152203410.jpg
คลอโรควีน
https://buraphaosoth.com//uploads/04010410206.jpg
อัลซาเมท 200
https://buraphaosoth.com//uploads/mezine-forte-set-665572560.jpg
เมซิน ฟอร์ต
https://buraphaosoth.com//uploads/04010470043.jpg
บูราคาร์ด
https://buraphaosoth.com//uploads/fulvin-500-set-432684560.jpg
ฟูลวิน 500