ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

https://buraphaosoth.com//uploads/04010410206.jpg
อัลซาเมท 200
https://buraphaosoth.com//uploads/04010560077.jpg
ไดอาร่า
https://buraphaosoth.com//uploads/04010580208.jpg
อัลซาเมท 400
https://buraphaosoth.com//uploads/04010580209.jpg
อัลซาเมท 400
https://buraphaosoth.com//uploads/04010870047.png
บูราเจล เอ. เอ็ม.
https://buraphaosoth.com//uploads/04011170079.jpg
ไดอารีน
https://buraphaosoth.com//uploads/04011480057.jpg
บูซีติน
https://buraphaosoth.com//uploads/04011740161.jpg
เพอริโดน
https://buraphaosoth.com//uploads/04020330049.jpg
บูราเจล ซัสเพนชั่น (บูราเจล ชนิดน้ำ)