ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

https://buraphaosoth.com//uploads/mezine-set-591859119.jpg
เมซิน
https://buraphaosoth.com//uploads/mezine-forte-set-665572560.jpg
เมซิน ฟอร์ต
https://buraphaosoth.com//uploads/fulvin-500-set-432684560.jpg
ฟูลวิน 500
https://buraphaosoth.com//uploads/fulvin-125-set-1288543657.jpg
ฟูลวิน 125
https://buraphaosoth.com//uploads/kandex-set-230650347.jpg
แคนเด๊กซ์
https://buraphaosoth.com//uploads/floximed-200-set-1055010180.jpg
ฟล็อคซิเมด 200
https://buraphaosoth.com//uploads/floximed-400-set-909089410.jpg
ฟล็อคซิเมด 400
https://buraphaosoth.com//uploads/roximed-set-1378135826.jpg
ร็อกซิเมด
https://buraphaosoth.com//uploads/mezine-suspension-set-41654764.jpg
เมซิน ซัสเพนชั่น