ผลิตภัณฑ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

https://buraphaosoth.com//uploads/candex-shampoo-set-665142242.jpg
แคนเด๊กซ์ แชมพู
https://buraphaosoth.com//uploads/candex-cream-set-142435195.jpg
แคนเด็กซ์ ครีม
https://buraphaosoth.com//uploads/candex-plus-set-1184234620.jpg
แคนเด็กซ์-พลัส
https://buraphaosoth.com//uploads/b.p.cort-set-707356420.jpg
บี.พี. คอร์ท 0.1 %
https://buraphaosoth.com//uploads/clotasol-cream-set-1296848791.jpg
โคลทาซอล ครีม