คลอโรควีน : บูรพาโอสถ จำกัด

รายละเอียดสินค้า คลอโรควีน

ชื่อยา : คลอโรควีน

ตัวยาหลัก : Chloroquine Phosphate 250 mg.

ข้อบ่งชี้ : ใช้ป้องกันและและรักษาโรคไข้จับสั่น (ไข้มาเลเรีย) ชนิดเฉียบพลันซึ่งเกิดจากเชื้อมาเลเรียชนิดไวแวกซ์ มาเลเรียอิและโอวาเลFor the suppression and treatment of acute attacks ofmalaria due to P.vivax, P.malariae, P.ovale.

ข้อจำกัดในการใช้ : ผู้ใหญ่ : -
เด็ก : -

ขนาดบรรจุ : 1000 เม็ด


สินค้าแนะนำ