เมซิน ฟอร์ต : บูรพาโอสถ จำกัด

รายละเอียดสินค้า เมซิน ฟอร์ต

ชื่อยา : เมซิน ฟอร์ต

ตัวยาหลัก : Sulfamethoxazole 800 mg. Trimethoprim 160 mg.

ข้อบ่งชี้ : ใช้รักษาอาการของโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อทั้งชนิดแกรมบวก และแกรมลบ ซึ่งไวรับต่อยานี้เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินอาหาร บิดจากเชื้อแบคทีเรีย(Shigellosid) การติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์ การติดเชื้อของผิวหนัง
Infection of the respiratory tract, gut, GI tract, skin and soft tissue.

ข้อจำกัดในการใช้ : ผู้ใหญ่ : -
เด็ก : -

ขนาดบรรจุ : 50 แผง แผงละ 10 เม็ด


สินค้าแนะนำ