บรรเทาปวดบูรา : บูรพาโอสถ จำกัด

รายละเอียดสินค้า บรรเทาปวดบูรา

ชื่อยา : บรรเทาปวดบูรา

ตัวยาหลัก : Aspirin 325 mg.

ข้อบ่งชี้ : บรรเทาอาการปวด เช่น ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดตามข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดประจำเดือน ลดไข้ แก้ตัวร้อนFor headache, toothache, muscle pain and joint pain due to injuryand fever in adults.

ข้อจำกัดในการใช้ : ผู้ใหญ่ : -
เด็ก : -

ขนาดบรรจุ : 100 แผง แผงละ 6 เม็ด


สินค้าแนะนำ