แคนเด๊กซ์ : บูรพาโอสถ จำกัด

รายละเอียดสินค้า แคนเด๊กซ์

ชื่อยา : แคนเด๊กซ์

ตัวยาหลัก : Ketoconazole 200 mg.

ข้อบ่งชี้ : ใช้รักษาการติดเชื้อราภายในร่างกายและใช้รักษาเชื้อราบนผิวหนังที่รักษายากและ เชื้อราบริเวณผิวหนังที่อยู่ลึก เช่น บริเวณผิวหนังผม เล็บ ซึ่งอาจเกิดจากเชื้อ เดอร์มาโตไฟต์ เช่น โรคเชื้อราบริเวณปาก, เชื้อราบริเวณช่องคลอด
Treatment of systemic mycotic infection, chronic superficialand deep mycotic infection of the skin, hair and nails bydermatophytes, oral thrush, vaginal candidiasis

ข้อจำกัดในการใช้ : ผู้ใหญ่ : -
เด็ก : -

ขนาดบรรจุ : 25 แผง แผงละ 10 เม็ด


สินค้าแนะนำ