แอสปาโค บี.พี.โอ. : บูรพาโอสถ จำกัด

รายละเอียดสินค้า แอสปาโค บี.พี.โอ.

ชื่อยา : แอสปาโค บี.พี.โอ.

ตัวยาหลัก : Aspirin 325 mg.

ข้อบ่งชี้ : ใช้บรรเทาอาการปวด เช่น ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดตามข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดประจำเดือน ลดไข้ แก้ตัวร้อนFor headache, toothache, rheumatic pain, muscle pain, menstrual pain and fever.

ข้อจำกัดในการใช้ : ผู้ใหญ่ : -
เด็ก : -

ขนาดบรรจุ : 50 แผง แผงละ 10 เม็ด (เหลือง)


สินค้าแนะนำ