แคนเด็กซ์-พลัส : บูรพาโอสถ จำกัด

รายละเอียดสินค้า แคนเด็กซ์-พลัส

ชื่อยา : แคนเด็กซ์-พลัส

ตัวยาหลัก : Clotrimazole 1% Betamethasone Valerate equivalent to Betamethasone 0.1 %

ข้อบ่งชี้ : ใช้ทารักษาโรคผิวหนัง ที่เกิดจากเชื้อราที่มีอาการอักเสบและคันของผิวหนังร่วมด้วย เช่น โรคน้ำกัดเท้า(ฮ่องกงฟุต) เชื้อราตามง่ามมือ ง่ามเท้า เชื้อราบริเวณใต้ร่มผ้าFor treatment of dermatomycoses associated with pruritus and inflammation such as Tinea (Ring worm), Hong kong foot, Candidiasis.

ข้อจำกัดในการใช้ : ห้ามทาน

ขนาดบรรจุ : 12 หลอด หลอดละ 15 กรัม


สินค้าแนะนำ